ALL

0914

ABOUT US

Huangpu Branch of Shanghai Yi Yineng Catering Co., Ltd.
Contact: Zhou Jinjun
Address: The northeast corner of the fourth and fifth floors, No. 663, Jiujiang Road, Nanjing East Road Street, Huangpu District, Shanghai
Email: dsu8037@163.com
Tel: +86 182791866290